Logo van De Puinesjödders Sluit menu

Welkom oppe sait van


C.V. De Puinesjödders Ittervoort

Programma Insjrieve Revue Insjrieve Optocht

Programma 2024

Prins Jord I

Prins Jord 1 en adjudante Proklamasie Prins Jord 1

De Prins vertèltj…

Prins Jord I

Veur ut begin van dit verhaol motte we gans trök nao 17 fibberwarie. Ut woor vastelaovesvriedig en nao eine hieële daag in Remunj gestange te höbbe, bevónje we ós inmiddels op de sleuteleuverdracht in Häör. Uiteraard woore de Puinesjödders hie auch aanwezig mèt Prins Paul en zien hieële gevolg. Ich woor mèt vorst Jim aan ut kalle euver ooze vastelaoveswage, toen d’r mich oet ut niks die eine vraog stèldje: is det Prins zeen niks veur dich?

Gans euverrómpeldj en vol ongeluif wis ich eigenlik neet zoea good wie ich mos reagere. Meindje d’r dit noe echt? Ich? Prins van Ittervoort? Mer jao huuer, ein paar daag later op vastelaovesdinsdig kwoom d’r weer mèt diezelfdje vraog. Of ich Prins wol zeen!

Natuurlik wol ich det waal. Ut veuldje es of ut zoea bedoeldj woor te gebuëre. Precies 11 jaor nao mien jeugdprinsesjap, noe alweer es jubileumprins. Ich dacht bie michzelf: zo’n jubileumjaor kan ich mich natuurlik neet laote sjeete es Prins. En zoea begós ut belke langzaam te rolle. Wie gaon ich dit aanpakke? Waat weurdj miene spreuk? Waat mot ich doon es ongersjeijing? En boeave al: waem waere mien adjudante? Ich haaj men nuëdig mèt ervaring. Men die van ein good fieëstje haoje. Men die ut neet gek genóg kan. Mer die men mót ich auch kinne vertroewe en ut mót veural es femilie aanveule. En zoea kwoom ich oet bie Frank en Sil. (de eine woor al femilie en de anger sinds kort auch es aanhang)

Mèt z’n drieje ginge we dit avontuur aan. In ut geheim aafspraeke, dinger euverlègge en veural väöl plezeer höbbe euver waat zooj kómme. Wae höbbe aardig get pötjes getoeptj* mèt z’n drieje.

* (zoea sting alles in oos agenda’s es we weer get veur de Vastelaovendj ginge ongernumme)

Zelfs in ut openbaar kóste wae ut ongerling neet laote om elkaar op te jutte. Es we den weer op ein fieëstje stinge en ut euver de Vastelaovendj ging, keeke we elkaar aan en mósdje we ooze lach inhaoje. Want wae haaje ein geheim waat natuurlik nog nemes mocht weite. Mer gelökkig is inmiddels ut hoeage woeard d’r oet en kinne we ós opmake veur ein spectaculair jubileumjaor. Mèt z’n alle gaon we laote zeen det Ittervoort laeftj! Van de jubileumaovendj tot aan de optocht, doot lekker mèt en zörg det we eine onvergaetelikke Vastelaovendj nieër kinne zètte!

Ich bön eine echte Ittervoorter jong, geboeare in Wieërt mer trots opgegruudj in Ittervoort. Van kleins aaf bön ich al bezig met de Vastelaovendj. Es klein kindj met pap en mam nao de zaal en later auch wages boewe met de Wausnauze. In november 2015 bön ich oetgerope es jeugdprins van Ittervoort. Waat eine sjieke tied waas det. In 2021 höbbe wae eine fantastische groep opgericht, genaamdj V.V. De Flupkes.

En inins, ut is fibberwarie 2023, es ich de vraog krieg van miene naef Jord: wils doe aankommendj jaor miene adjudant zeen, want ich waer jubileumprins. Ich keek Jord aan en zei: det is veur mich gein moeilijke vraog, tuurlijk wil ich det. En zoea begoste we same nao te dinke euver wie we ut ginge aanpakke en of we d’r missjien nog waal eine adjudant bie wolle höbbe. Nao effe gedacht te höbbe, haaje we eine perseaon inne kop woeavan wae dachte det d’r det waal sjiek zooj vinje.

Tiedes optocht in Maaseik moste we inins hieël nuëdig pienkele en dachte we: dit is ut gooje moment om de twieëdje adjudant te vraoge. Mèt z’n drieje op ein rieke inne struuk vrooge we aan Sil of d’r mèt os mèt wol doon. En zoea-es we al gedacht haaje, kreege we zien antwoeard: Jazeker wil ich det doon. Vanaaf det moment woore we kompleet en koste we echt gaon beginne. Maondje höbbe we motte zwiege en in ut geheim dinger motte regele, want nemes mocht get in de gate huöbbe.

Nao 9 maondje zwiege moog eederein ut weite: Wae zeen Prins en adjudante van de Puinesjödders 2023-2024. Eine te gekke Vastelaovendj stuit os te wachte en we gaon d’r volle gaas veur.

Ich woean in Thoear, woea ich auch bön opgegruudj. Van kleins aaf aan bön ich al gek op de Vastelaovendj: altied mèt pap en mam mèt en same de optocht loupe. Es aod-jeugdprins van de Geitebuk bön ich verleefdj gewoeare op de Vastelaovendj in Ittervoort, woea wae eine sjoeane vastelaovesgroep biejein höbbe gekrege es V.V. De Flupkes.

En toen waas ut dae daag, dae daag woea se waal ins euver druimdjes toense jónk woors. Toen Jord, mèt Frank d’r bie, aan mich vertèldje det d’r jubileumprins zooj waere van de Puinesjödders en det d’r nog eine adjudant zocht. Bie ut oetspraeke van zien ieërste zin wis ich ut al en waas ich geliek verkocht: wae gaon dit same doon mèt z’n drieje.

Zoea begos oos groeate geheim. Maondje ginge veurbie en woea ut ieërst nog onwörkelik leek, waerdje ut steeds echter en echter. Väöl aovendje biejein zitte en zoeagenaamdj toepe mèt z’n drieje om alles te kinne bespraeke in ut geheim. Op ein fieëstje staon en minse huuere kalle euver waem toch noe dae Prins zooj waere en det wae elkaar aankeke en ooze lach moste inhaoje. Mer noe is ut moment hie en is het hoeage woeard d’r oet: wae zeen Prins en adjudante van de Puinesjödders 2023-2024. We gaon d’r eine Vastelaovendj van make om noeats te vergaete!


De Jeugdraod

We stellen aan uch veur, Jeugdprinses Minou mèt häör adjudante Stella, Ivy en Renske.

Jeugdraod Cv De Puinesjödders Proklamasie jeugdraod 2024

Prinses Minou

Ieërst get euver mich:

Ich bön Minou Cuijpers en ich bön de dochter van Martijn en Nicole die in 2014 Prins en Prinses van de Puinesjödders woore. Vastelaovendj zitj dus al van kleins aaf aan in mien blood. Missjien höbtj gae mich auch waal ins oppe bühne zeen staon tiedes de kinjermiddig. Ich vinj ut namelik leuk om te danse en doon det eeder waek biej Dance Vision in Neeritter. Auch gaon ich nao Jong Nederland in Neeritter. Ich vinj ut super sjiek om deze Vastelaovendj same mèt mien bèste vriendin, bonuszus en vriendin te mooge veere.

Trök nao wie ut begós:

Toen Paul op sjoeal kwoom vertèlle det we ós op kóste gaeve veur de jeugdraod, wis ich geliek: det wil ich! Daezelfdje daag höbbe we ut breefke ingevuldj, det ich Prinses wol waere.

De ieërste biejeinkomst mèt de jeugdraod vónj ich toch waal spannendj. Wae kreege oetlègk, mochte de mantjels passe en kieke waat we inne haor wolle. Dae aovendj kwoom de jeugdraod bie ós slaope en toen höbbe wae oos leedje geliek geoefendj. Ut zoot d’r al bèst good in. Daonao höb ich nog waeke in spanning gezaete. Want waem van ós veere zooj noe Jeugdprinses waere?

De aovendj veur ut oetroope, kwoome we biejein om stiekem foto’s te make. Dao kreege wae te huëre waat oos rol waerdje deze Vastelaovendj. Nao de foto kreeg ich auch mien motto te huëre. Ich mós d’r efkes aan winne, mer al snel vónj ich ’m toch waal sjiek. Toen ich smurges opsting begós de spanning al weer te kómme. Biej ut oetroope stong ich te trille op ut podium. De rest vanne aovendj höb ich gedanstj mèt mien adjudante en anger vriendinne. Mèt pien in mien veut ging ich om ein oor nao hoes en veel geliek in slaop.

Ich bön d’r helemaol klaor veur om d’r same mèt mien adjudante en mèt Prins Jord en zien adjudante eine super sjieke Vastelaovendj van te maake!

Den sloet ich noe aaf mèt mien motto:

Wae zeen mèt 4 en maake veur 11 plezeer!

Tót snel!

Prinses Minou

Bèste minse van Ittervoort,

Ich bön Stella Adams en moog dit jaor same mèt Ivy en Renske es adjudante prinses Minou biestaon. Ich woean al mieër es 10 jaor same mèt mien vader, mooder en broor in ut economische hert van ut dörp. Ut wirkverkieër van en nao ut industrieterrein kumptj biej ós dageliks veurbiej gesjeesj.
Mien pap is vreuger jeugdprins gewaest in Ittervoort, en ich hoeap hum oeats es prinses op te mooge volge.

In miene vrieje tied bön ich drök mèt paerdrieje in Thoear en lid van Jong Neederlandj in Neeritter. De sjötterie is aug eine groeate hobbie van mich; det doon ich biej St. Margaretha Ittervoort. Es we in uniform aan eine optocht deilnumme biej un sjöttersfieëst loupe we same mèt de sjötterie van Kelpe-Oler. Omdet det keigezellig is en d’r väöl minse van de sjötterie auch biej de vastelaovesvereiniging zeen, waas de vereiniging van Kelpe-Oler (De Kujeldreiers) auch aanwezig tiedes ooze jubileumaovendj. Ut is sjoean det dees bekindje minse d'r op deeze speciale aovendj biej woore. Vanaaf kommendj sezoen moog ig biej de sjötterie es bordjesdrager veurop gaon loupe mèt ut bördje St. Margaretha en St. Petrus Ittervoort & Kelpen-Oler, mer det is pas get veur es de Vastelaovendj gedaon is.

De kommende moandje gaon ich mèt de jeugdraod van Ittervoort veurop! Ich höb d'r super väöl zin in, en hoeap det we d’r mèt z'n alle ein onvergaetelijk sezoen van make.

Ieërst zal ich get euver michzelf vertèlle. Ich bön Ivy Schroijen en woean in Ittervoort op de Hyacinthstraot mèt mien mooder Bianca, bonusmooder Nicole, broor Wout, bonuszus Minou (oos jeugdprinses) en bonusbroor Xavi. Ich bön geboeare in Ittervoort op ut Molsveldj in 2013 en höb tössedoor 3,5 jaor in Hunsel gewoeandj. Inmiddels bön ich alweer 2,5 jaor trök in Ittervoort. Ich höb al dae tied in Ittervoort op sjoeal gezaete.

Auch bön ich aaf en toe bie mien vader Ronald en zien vriendin Janine mèt häör kinjer in Wieërt.

In miene vrieje tied bön ich dèk in Itter te vinje bie Jong NL en bie de dansklup (Dance Vision). Det doon ich allebei mèt Minou en Jong NL auch mèt Stella. Auch gaon ich gaer wanjele mèt ooze Australian Labradoodle Laika.

Toen Paul op sjoeal kwoom om ós te vertèlle euver de Vastelaovendj, begos ich toch waal te twiefele: Wol ich noe in de jeugdraod of adjudante waere? Ut woor al snel duudelik det ich in eeder geval gein prinses wol waere, want ich wil niks inne mikrofoon zègge; det is mich te spannendj.

Bie de ieërste bespraeking kwoome we d’r achter det we mèt 4 maedjes inne jeugdraod zoote, dus ut waerdje 1 prinses mèt 3 adjudante. Dao waas ich hieël bliej mèt.

Dae aovendj kwoome alle maedjes bie ós logere, dus det woor nateurlik geliek fieëst. Vervolges woore we nog un paar waeke in spanning aant wachte waem noe de prinses zooj waere: Minou of Stella (want wae haaie al aan elkaar verklaptj waem zich haaj opgegaeve es prinses).

Eindelik mochte we de daag veur ut oetroope foto’s maake en toen waerdje bekindj gemaaktj det Minou prinses zooj waere en ich adjudante, same mèt Stella en Renske. Ut waas al lestig om dit eine daag stil te haoje…

De daag d’r nao woor ut hieël spannendj. Rondj half 8 zoote we achter de eier van de kip van Paul. Ich waas auch hieël blie mèt de noewe groeate Prins en adjundante, want die kos ich al van KVW. Nao ut oetroope zeen we same lekker gaon fieëste tot nao middernacht. Ich vonj ut minder akelig den gedacht op ut podium bie alle artieste. Ich kiek d’r noe al nao oet om dit mèt de Vastelaovendj nog ins flink euver te doon!!

Hoi,

Ich bön Renske, 13 jaor, oet de Begoniastraot in Ittervoort. Same mèt Ivy en Stella bön ich dit jaor de adjudante van prinses Minou. Thoes woean ich same mèt mien pap, mam, zus en nateurlik ooze cavia, Brownie. Kinse geluive det ich al mèt de optocht mètloup sinds 2015? Jao, al jaore lank maak ich deil oet van de kleurrieke stoet same mèt ooze karnavalsgroep Onkroet, mer dit jaor moog ich boeave op de Prinsewage staon.

En den, neet te vergaete, deej ich auch al dök mèt aan de kinjerbontjemiddig mèt de kinjer van Onkroet. Biej de kinjerbonjemiddig trooje wae op mèt 'ne leuke sketch of 'ne sjieke dans. En woea ich die danstruuks vanaaf hoeal? Nou, ich dans al jaore bie Dance Vision in Neeritter. Dao lieëre ze mich de gekste peskes en de coolste spronge.
Naeve 't danse bön ich auch 'n echte motormoes. Achter oppe motor bie pap vinj ich echt geweldig; wie heller, wie leever! Mer auch veur de wintjersport kinse mich wakker make. Lekker vanne berg aaf skieje vinj ich superfijn!

Tösse al det geweldj door mot ich auch nog gewuën nao sjoeal. Ich fiets sinds september door waer en windj nao Häör. Dao zit ich namelik op 't HAVO van Sint Ursula.

Door 'ne tip van prinses Minou kós ich mich aanmelde veur de jeugdraod. 't Waas 'n aangename verrassing det de jeugdraod dit jaor oet 4 te gekke maedjes besteit. 't Waas lang spannendj, want wae wiste oos funkties tot de aovendj veur ut oetroope nog neet. Want det waerdje pas verklaptj vlak veur 't maake van de fotoshoot. Waat auch spannendj waas, waas oos proklematie. Tot 19.00 oor mèt kriebels inne boek totdet wae ós eindelik mochte veurstèlle aan 't Puinesjöddersriek. En noe gaon wae same Vastelaovendj veere.

Alaaf!


De Puinesjödder

Wae presenteere mèt trots oos jubileumgesjink: De Puinesjödder – ’n smaakvol blóndj spesjaalbeer mèt ‘n alkoholpersentage van 7%. Dees geliemieteerdje oplaage zitj gebótteldj in fraaje flesse van 75 cl. Ut jubileumblóndj det wae höbbe oetgekoeaze is ‘n bestaondj resept det neet in de reguliere hanjel verkriegbaar is, mer allein in kleine oplages weurtj gebroewe veur unieke en gepersonaliseerdje doeleinde. We höbbe auch nog eine Döbbel- (8%) en eine Tripel- (9%) variant te koup. Mèt dit assortiment beeje wae dit vastelaovessezoen drie stielvolle drenkskes aan. ‘t Is neet allein ‘n ode aan oos jubileum, mer auch ‘n heerlik drenkske óm te deile mèt vrunj èn femilie.

Op zaoterdig 20 jannewarie 2024 vanaaf 11:11 oor trèkke wae mèt Prins Jord I en zien adjudante door ‘t dörp óm dit biezunjere beer persuënlik aan te beeje. Veur €8,50 per fles, of €50,- per doeas van 6 stöks, steuntj gae de vereiniging en kintj gae geneete van eine lekkere Puinesjödder. Uiteraard is de Puinesjödder auch verkriegbaar tiedes ein van oos anger aktiviteite. Proost op 4x11 jaor Puinesjödders! Alaaf!

Bierfles De Puinesjödder

De vereiniging

In 1957 is de vastelaovesvereniging veur ’t eers opgerich bij Nie vanne Kuup (Lamerights) in Zampert, ein gehuch van Ittervoort waat loog tösse ’t kanaal en ’t dörp. Kefee Biej Nie waas zowaal ’t kluplokaal van de sjötterie es pelies van de Puinesjödders. In de proklemasie is de Prins van de Puinesjödders nog sjteeds heerser euver Ittervoort en Zampert (noe industrie-terrein Santfort). De Prins van ’t sezoen ‘72/’73 mot nog altied aaftraeje omdet de vereiniging midde in ‘’t sezoen opheel te besjtaon, omdet d’r te min raodsleje euver ware. In desember 1980 is de vereiniging weer nuuj laeve ingeblaoze onger de naam De Puinesjödders 1980. Vanaaf det sezoen haet de vereiniging zich blievend good kinne prissentere aan de vastelaovesveerders van Ittervoort.

’t Toenmalige besjtuur in 1999 haet d’r zich hel veur gemaakt om ein beeldj van de Puinesjödders te realisere zodet de Puinesjödders ein eige plekske krege wo de vastelaovendj aafgetrap en aafgesjlaote kos waere. Lambert van de Ende, Frank van de Heuvel, Michel Rutten en Har Voermans höbbe d’r veur gezorg det ’t beeldj waerde gemaaktj. ’t Monument, es simbool van de vereiniging, waas eine grote puineraek en 11 klein raekskes waat de Prins en ziene Raod van Ellef verbeeldje. ’t Monument waerd noe eder sezoen gebroektj om de vastelaovend te äöpene op de ellefde van de ellefde en aaf te sjloete op dinsdigmiddig mit ’t puinverbranje. t Monument is gemaaktj in 1999 en sjteit aan de Leliestraot.

Logo Cv De Puinesjödders Logo jeugdraad Cv De Puinesjödders

Wae höbbe in al die jaore al hieël get Prinse gehadj biej CV De Puinesjödders. Jónk en aod, mèt Prinses of mèt adjudante, ut kan allemaol. Bekiek hie ooze galeriej.

Aod Prinsen